Πληθυσμός Εξκαφή:
Δημαρχείο (Επίπεδο): Αργία:
Ποσοστό Διαφθοράς Πρωτεύουσα:
Ταβέρνα (Επίπεδο): Οινοχρησία:
Μουσείο (Επίπεδο): Πολιτισμικά Αγαθά:

Τωρινή Ευημερία 3,92
μέγιστος πληθυσμός Δείκτης Ανάπτυξης 96
μέγιστος πληθυσμός 46
Ώρα 20:28:25 - 17.12.2018
μέγιστος πληθυσμός 196 (60)