Όνομα Παίκτη
Alliance
Όνομα νησιού
Όνομα πόλεος
Θαύμα
Δημαρχείο
-
X
-
Y
-
Πόλεις
-
Θαύμα
-
Ξύλο
-

-